De Knauf Academy: een school die anders is dan de andere!

De Knauf Academy richt zich tot iedereen die zijn vaardigheden wil verbeteren en nieuwe technieken wil ontdekken. De Knauf Academy organiseert wedstrijden en opleidingen en wil eerder een tool zijn voor professionals van de bouwsector dan een instantie die denkt over alle kennis te beschikken. Onze visie wordt gedragen door ervaring en teamwork en zal altijd toekomstgericht zijn.

Een team

Het opleidingscentrum Knauf Academy draagt niet enkel kennis en vakmanschap over, maar ook waarden …
Alle opleidingen die gegeven worden, zijn het resultaat van een hechte samenwerking van onze verschillende technische en commerciële departementen. Voor ons is het immers belangrijk om tijdens deze opleidingen aandacht te besteden aan de juiste producten, technieken en thema’s en zo volledig tegemoet te komen aan uw behoeften.

Een tool

De missie van de Knauf Academy is niet zich voor te stellen als een technische school, maar wel als een tool die u verder op weg helpt met flink wat nieuwe bagage en een aangescherpt vertrouwen in uw vakmanschap. Wij willen u ondersteunen om van uw vak een succes te maken.

Toekomstgericht

Wedstrijden zoals de WorldSkills Belgium Startech’s en de Knauf Junior Trophy richten zich tot jongeren die werken als stukadoor/droogbouwer. Het zijn voor deze jongeren reële opportuniteiten om vooruitgang te boeken, zowel op technisch vlak (dankzij het advies en de begeleiding van professionals uit de sector) als op menselijk vlak (dankzij het delen van ervaringen en de vele ontmoetingen).

Deelnemers aan onze opleidingen per jaar

Door Constructiv erkend opleidingscentrum

Meer weten over de organisatie Constructiv ?  http://www.constructiv.be/ 

Het Knauf Academy team

Marc Roemans

Customer Training Manager

  • Beheer van het opleidingscentrum
  • Ontwikkeling van de strategie op lange en korte termijn
  • Samenwerking met de andere departementen van de onderneming om de opleidingen zowel op theoretisch als op praktisch vlak te kunnen ontwikkelen

Béatrice Morgado

MarCom customer Training Assistant

  • Beheer van de inschrijvingen voor de opleidingen
  • Organisatie van de opleidingen (beheer van de documentatie, bestellingen bij de traiteur, hotelreservaties,…)

Jean-Yves Dury

Training and application specialist

  • Organisatie en beheer van de praktijkruimte van de Knauf Academy (voorraad aan gereedschap en materialen)
  • Samenwerking met Marc Roemans voor de ontwikkeling van het praktische deel van de opleidingen

Amanda Albrechts

Verantwoordelijke voor de materiële voorzieningen

  • Onderhoud van het centrum (organisatie van de maaltijden, werkkledij, …)

De evenementen van Knauf Academy

De Knauf Junior Trophy is een internationale wedstrijd die openstaat voor stagiaires en leerlingen uit het beroepsonderwijs binnen het domein van de droogbouw. Het is een ervaring die ook heel verrijkend is op cultureel vlak omdat ze de mogelijkheid biedt om het gastland (het land waar de wedstrijd plaatsvindt) te ontdekken.

De World Skills is wereldwijd het grootste evenement voor de promotie van technische en manuele beroepen. Knauf is al jarenlang partner van WorldSkills Belgium. Deze twee hoofdrolspelers binnen de technische beroepssector verdedigen samen hun gemeenschappelijke waarden en streven er via dit kampioenschap naar de manuele beroepen te promoten bij jongeren. Zich overtreffen, zich openstellen naar de wereld toe en zich voortdurend bijscholen, dat zijn de waarden die de professionals van morgen verwerven dankzij Knauf en WorldSkills Belgium.

De EuroSkills is een Europese wedstrijd voor jonge professionals. Een promotie zonder gelijke van de know-how en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vaardigheden in heel Europa.
Deze tweejaarlijkse competitie vindt steeds plaats in een van de WorldSkills Europe-lidstaten.
Het is een wedstrijd met een internationale uitstraling, die een extra aanmoediging betekent voor jonge professionals op het gebied van vaardigheden en doorgroeimogelijkheden.